Opći uvjeti poslovanja

Zagreb West d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (Narodne novine 107/07) ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama. Zagreb West d.o.o. upisan je u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod brojem upisa 129/2009.

Agencija za nekretnine Zagreb West obvezuje se:

• s pažnjom dobrog privrednika tražiti priliku za sklapanje pravnog posla te na nju ukazati nalogodavcu
• upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz predmetnoga posla
• obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate
• obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na naknadu za posebne, unaprijed iskazane troškove
• dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine
• izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo nad predmetnom nekretninom
• čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu (agencija za nekretnine Zagreb West je potpisnik AZOP-a)
• osigurati sve podatke potrebne za sastav predugovora i ugovora
• posredovati u pregovorima na zahtjev nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
• omogućiti pregled nekretnina.

Za detaljan pregled provizija, molimo Vas kliknite ovdje.