Opći uvjeti poslovanja

Zagreb West d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (Narodne novine 107/07) ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama. Zagreb West d.o.o. upisan je u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod brojem upisa 129/2009.

Agencija za nekretnine Zagreb West obvezuje se:

•s pažnjom dobrog privrednika tražiti priliku za sklapanje pravnog posla te na nju ukazati nalogodavcu
•upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz predmetnoga posla
•obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate
•obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na naknadu za posebne, unaprijed iskazane troškove
•dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine
•izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo nad predmetnom nekretninom
•čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu (agencija za nekretnine Zagreb West je potpisnik AZOP-a)
•osigurati sve podatke potrebne za sastav predugovora i ugovora
•posredovati u pregovorima na zahtjev nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
•omogućiti pregled nekretnina.

Za detaljan pregled provizija, molimo Vas kliknite ovdje.