Legalne agencije

Legalne agencije za nekretnine posluju prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07, 144/12, 14/14). Zakon je donesen na inicijativu Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje je intenzivno surađivalo s Ministarstvom gospodarstva na izradi istog.

Iz Zakona proizlaze vrlo važne obveze za posrednike i agencije za nekretnine, koje mogu biti trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Agencija za nekretnine mora biti licencirana. Sve licencirane agencije/posrednici evidentirani su u Registru posrednika u prometu nekretnina i Imeniku agenata koji je javan. Provjerite je li je agencija s kojom surađujete upisana u Registar!

Barem jedan uposlenik agencije mora imati položen stručni ispit pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Agencija za nekretnine mora imati ugovor o radu na neodređeno vrijeme s ovlaštenim agentom.

Agencija za nekretnine mora imati ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

Agencija za nekretnine obvezna je odrediti opće uvjete za obavljanje posredovanja te ih istaknuti na vidljivom i pristupačnom mjestu. Provjerite koji su Opći uvjeti agencije s kojom poslujete.

Agencija za nekretnine mora poslovati u prostoru primjerenom za uredsko poslovanje koji je u cijelosti odvojen od prostora drugih namjena (stambeni, proizvodni, skladišni i sl.) s izdvojenim prostorom za povjerljive razgovore. Provjerite da li Vaša agencija ima adekvatne urede jer mnoge još uvijek rade iz neadekvatnih prostora.

Agencija za nekretnine obvezna je prilikom oglašavanja objaviti svoju tvrtku. Ako se javite na oglas u kojem tvrtka nije istaknuta i naknadno Vas se obavijesti da biste morali platiti proviziju, svakako se radi o nelegalnom poslovanju.
Posrednik mora voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina.

Agencija za nekretnine dužna je provjeriti dokumentaciju nekretnina s kojima posluje. Ako su nekretnine na neki način opterećene, agencija mora toga biti svjesna i informirati Vas.

Agencije za nekretnine mogu slobodno određivati visinu posredničke naknade koja se definira Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, a koji pak mora biti u pismenoj formi.

Provjerite da li agencija s kojom poslujete zadovoljava sve navedene uvjete jer u protivnom je nelegalna, a Vi možete biti oštećeni.

 

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?