Potres u Zagrebu

Priča se o krahu tržišta i naglom padu cijena nekretnina u centru Zagreba uslijed potresa, a vlasnici, kupci i mediji nas pitaju što mogu očekivati. Pojavili su se i špekulanti koji nude neprihvatljivo niske cijene za kupnju oštećenih nekretnina. Cijene za sad nisu pale, jer je tržište bilo stalo radi situacije s Coronavirusom i potresa, pa nije bilo transkacija. Od kad se ponovno polako aktivira, nema nikakvih naglih promjena. Situacija je kompleksna zbog kombinacije niza faktora, a na cijene nekretnina u centru Zagreba, osim ishoda sanacija šteta uzrokovanih potresom, utjecat će i ekonomska situacija. Za jasnije trendove o kretanju cijena treba još pričekati, ali očekujemo da do njihovog daljnjeg rasta neće doći, s obzirom da je tržište u centru Zagreba cjenovno bilo na vrhuncu i prije situacije s Coronavirusom i potresom.  

Centar-povijesno, umjetničko, turističko i arhitektonsko središte Zagreba i Hrvatske-uvijek će imati vrijednost, koja se nikad neće izgubiti. Nadalje, vlasnici nekretnina u kojima žive, ili koje su bile namijenjene za dugoročan ili kratkoročan najam, neće se odjednom odreći svoje investicije, tj. njene percipirane ili stvarne vrijednosti, i probat će takvu vrijednost očuvati. 

Doći će do diferencijacije cijena ovisno o tome koliku štetu su nekretnine pretrpile, te kako, i u kolikoj mjeri, će se ona sanirati, ali ona neće nastupiti odmah. Treba se provesti veći broj detaljnijih statičkih inspekcija signifikantnijeg broja nekretnina, kako bi se utvrdio stvaran razmjer šteta. Nakon toga treba pričekati koliki broj vlasnika će svoje nekretnine sanirati, i na koji način. Neke nekretnine se neće moći obnoviti, ili vlasnici i suvlasnici za to neće imati sredstava, pa će njihove cijene pasti. Nasuprot tome, neke nekretnine će se popraviti, jer nisu bile uništene do te mjere da bi se morale u potpunosti otpisati ili rušiti. Neke nisu bile jako oštećene, i njihovi vlasnici su imali sredstva za popravak, pa su štete već otklonjene. S obzirom na to da će mnoge nekretnine nakon sanacije biti u dobrom stanju, neće biti kraha tržišta i pada cijena svih nekretnina u centru Zagreba radi potresa.

Na to kako i kad će se obnoviti nekretnine koje su jače oštećene, pa onda i na njihove buduće cijene, utjecat će niz faktora. 1. Platežna moć pojedinih vlasnika. Oni koji si mogu priuštiti sanacije, sigurno će ih i provesti. 2. Iznos pričuve u zgradi. U onima u kojima se pričuva redovno uplaćivala, i bila viša od one najniže propisane zakonom, pa postoje rezerve, sanacije će biti brže i sveobuhvatnije. 3. Imovinsko-pravni i međuljudski odnosi. U zgradama u kojima suvlasnici imaju dobre odnose i nema sporova, sanacija će se provoditi lakše i brže. 4. Novi Zakon Ministarstva graditeljstva. Ako će se sanacija štete provoditi bez pretjerane birokratizacije i pogodovanja, ona će rezultirati većim brojem sanacija. 

Iako je ovaj članak o utjecaju potresa na cijene nekretnina u centru Zagreba, one se ne mogu promatrati van šireg 'post-Corona' ekonomskog konteksta, a posebno buduće situacije u turističkom sektoru. Mnoge nekretnine u centru Zagreba su u zadnje 4g. bile pretvorene u apartmane za turistički najam u ljetnoj i zimskoj sezoni. Ponuda stanova za prodaju je postala limitirana, što je pridonijelo rastu cijena. Ako za njima nastavi padati potražnja, više će ih se plasirati za prodaju, pogotovo ako su njihovi vlasnici uzeli kredite za kupnju ili uređenje. Ako poraste ponuda, past će i cijene. 

Potres je pokazao koliko je važna obveza redovnog uplaćivanja pričuve, i to više od one najniže propisane zakonom, radi čega bi u se u većem broju zgrada bila provela nužna ulaganja u zajedničke dijelove, krovišta, stubišta, tavane, a takve nekretnine bi uslijed potresa bile pretrpile manju štetu. Mnoge obnove uslijed potresa vjerojatno bi se lakše i brže provodile da zgrade imaju na raspolaganju višak sredstava. Pokazao je i koliko bi bila važna sustavna i dugoročna strategija grada i države za održavanje i razvoj nekretnina u centru Zagreba, kojom bi se definirali transparentniji i sveobuhvatniji programi subvencija za ulaganje u strukturne, a ne samo kozmetičke, zajedničke dijelove zgrada. 
 
Zaključujemo slijedeće-i dalje je prerano govoriti o velikim promjenama cijena u centru Zagreba uslijed potresa. Nekretnine koje nisu bilo jako oštećene, zadržat će svoju vrijednost, one koje jesu, neće drastično izgubiti vrijednost, ako će se šteta propisno i sveobuhvatno sanirati. Utjecaj potresa na cijene ne može se promatrati van konteksta ekonomske situacije i one u turističkom sektoru. 

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?