Utjecaj potresa

Priča se o krahu tržišta i naglom padu cijena nekretnina u centru Zagreba uslijed potresa, a vlasnici, kupci i mediji nas pitaju što mogu očekivati. S jedne strane pojavili su se špekulanti koji nude neprihvatljivo niske cijene za kupnju oštećenih nekretnina, a s druge strane neki vlasnici stanova koji nisu bili jako oštećeni očekuju da bi trebali vrijediti i više nego prije potresa. Cijene za sad nisu pale, jer je tržište bilo stalo radi pandemije i potresa, a na godišnjoj razini broj transkacija u centru Zagreba u '20. pao je 43% u odnosu na 2019. Neće biti ni porasta, s obzirom da je tržište u centru Zagreba cjenovno bilo na vrhuncu i prije pandemije i potresa. Situacija je kompleksna zbog kombinacije niza faktora, a na cijene nekretnina u centru Zagreba, osim ishoda sanacija šteta uzrokovanih potresom, utjecat će i ekonomska situacija. Za jasnije trendove o kretanju cijena treba još pričekati,  

Centar-povijesno, umjetničko, turističko i arhitektonsko središte Zagreba i Hrvatske-uvijek će imati vrijednost koja se neće dugoročno izgubiti. Nadalje, vlasnici nekretnina u kojima žive, ili koje su bile namijenjene za dugoročan ili kratkoročan najam, neće se odjednom odreći svoje investicije, tj. njene percipirane ili stvarne vrijednosti, i probat će takvu vrijednost očuvati. 

Dolazi do diferencijacije cijena ovisno o tome koliku štetu su nekretnine pretrpjele, te kako, i u kolikoj mjeri, se ona sanirala, ili će se sanirati. Za jasniju sliku s cijenama treba se provesti puno veći broj obnova. Treba pričekati koliki broj vlasnika će svoje nekretnine sanirati, i na koji način. Neke nekretnine se neće moći obnoviti, ili vlasnici i suvlasnici za to neće imati sredstava, pa će njihove cijene pasti. Nasuprot tome, neke nekretnine će se popraviti, jer nisu bile uništene do te mjere da bi se morale u potpunosti otpisati ili rušiti. Neke nisu bile jako oštećene, i njihovi vlasnici su imali sredstva za popravak, pa su štete već otklonjene. S obzirom na to da će mnoge nekretnine nakon sanacije biti u dobrom stanju, neće biti kraha tržišta i pada cijena svih nekretnina u Zagrebu radi potresa.

Na to kako i kad će se obnoviti nekretnine koje su jače oštećene, pa onda i na njihove buduće cijene, utjecat će niz faktora. 1. Platežna moć pojedinih vlasnika. Oni koji si mogu priuštiti dodatne sanacije sigurno će ih i provesti. 2. Iznos pričuve u zgradi. U onima u kojima se pričuva redovno uplaćivala, i bila viša od one najniže propisane zakonom, pa postoje rezerve, sanacije će biti brže i sveobuhvatnije. 3. Imovinsko-pravni i međuljudski odnosi. U zgradama u kojima suvlasnici imaju dobre odnose i nema sporova, sanacija će se provoditi lakše i brže. 

Potres je pokazao koliko je važna obveza redovnog uplaćivanja pričuve, i to u iznosu višem od onog najnižeg zakonski propisanog. Da je u većem broju zgrada bila takva situacija, bilo bi se provelo veći broj nužnih ulaganja u zajedničke dijelove, krovišta, stubišta, tavane, a takve nekretnine bi uslijed potresa bile pretrpile manju štetu. I mnoge obnove uslijed potresa bi se lakše i brže provele da su zgrade imale na raspolaganju višak sredstava. Pokazao je i koliko bi bila važna sustavna i dugoročna strategija grada i države za održavanje i razvoj nekretnina u centru Zagreba, kojom bi se definirali transparentniji i sveobuhvatniji programi subvencija za ulaganje u strukturne, a ne samo kozmetičke, zajedničke dijelove zgrada. 
 
Zaključujemo da je prerano govoriti o velikim promjenama cijena u centru Zagreba uslijed potresa. Nekretnine koje nisu bilo jako oštećene, zadržat će svoju vrijednost, one koje jesu, neće drastično izgubiti vrijednost, ako će se šteta propisno i sveobuhvatno sanirati. Utjecaj potresa na cijene ne može se promatrati van konteksta ekonomske situacije i one u turističkom sektoru. Bilježimo lagani povratak interesa za kupnju nekretnina u Donjem Gradu od povratnika i kupaca koji nisu bili na tom području u vrijeme potresa. 

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?