Utjecaj potresa

Situacija je kompleksna zbog kombinacije niza faktora, a na cijene nekretnina u centru Zagreba, osim ishoda sanacija šteta uzrokovanih potresom, utjecat će i ekonomska situacija. 

Centar-povijesno, umjetničko, turističko i arhitektonsko središte Zagreba i Hrvatske-uvijek će imati vrijednost koja se neće dugoročno izgubiti. Nadalje, vlasnici nekretnina u kojima žive, ili koje su bile namijenjene za dugoročan ili kratkoročan najam, neće se odjednom odreći svoje investicije, tj. njene percipirane ili stvarne vrijednosti, i probat će takvu vrijednost očuvati. 

Došlo je do diferencijacije cijena ovisno o tome koliku štetu su nekretnine pretrpjele, te kako, i u kolikoj mjeri, se ona sanirala, ili će se sanirati. Za jasniju sliku s cijenama treba se provesti puno veći broj obnova. Onim nekretninama koje se ne mogu obnoviti, ili vlasnici i suvlasnici to neće organizirati, će cijene pasti. Nasuprot tome, one koje su nisu bile jako oštećene, ili su već sanirane, uglavnom zadržavaju vrjijednost, iako je ona niža nego što se na prvi pogled čini. 

Potres je pokazao koliko je važna obveza redovnog uplaćivanja pričuve, i to u iznosu višem od onog najnižeg zakonski propisanog. Da je u većem broju zgrada bila takva situacija, bilo bi se provelo veći broj nužnih ulaganja u zajedničke dijelove, krovišta, stubišta, tavane, a takve nekretnine bi uslijed potresa bile pretrpile manju štetu. I mnoge obnove uslijed potresa bi se lakše i brže provele da su zgrade imale na raspolaganju višak sredstava. Pokazao je i koliko bi bila važna sustavna i dugoročna strategija grada i države za održavanje i razvoj nekretnina u centru Zagreba, kojom bi se definirali transparentniji i sveobuhvatniji programi subvencija za ulaganje u strukturne, a ne samo kozmetičke, zajedničke dijelove zgrada. 
 
 

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?