Legalne agencije za nekretnine


Legalne agencije za nekretnine posluju prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07, 144/12, 14/14). Zakon je donesen na inicijativu Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje je intenzivno surađivalo s Ministarstvom gospodarstva na njegovoj izradi.

Iz Zakona proizlaze vrlo važne obveze za posrednike i agencije za nekretnine, koje mogu biti trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, i koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Agencija za nekretnine mora biti licencirana. Sve licencirane agencije/posrednici evidentirani su u Registru posrednika u prometu nekretnina i Imeniku agenata koji je javan. Provjerite je li agencija s kojom surađujete upisana u Registar!

Barem jedan uposlenik agencije mora imati položen stručni ispit pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Agencija za nekretnine mora imati ugovor o radu na neodređeno vrijeme s ovlaštenim agentom.

Agencija za nekretnine mora imati ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

Agencija za nekretnine obvezna je odrediti opće uvjete za obavljanje posredovanja te ih istaknuti na vidljivom i pristupačnom mjestu. 

Agencija za nekretnine mora poslovati u prostoru primjerenom za uredsko poslovanje koji je u cijelosti odvojen od prostora drugih namjena (stambeni, proizvodni, skladišni i sl.), s izdvojenim prostorom za povjerljive razgovore. Provjerite ima li vaša agencija za nekretnine adekvatne urede. 

Agencija za nekretnine obvezna je prilikom oglašavanja objaviti svoju tvrtku. Ako se javite na oglas u kojem tvrtka nije istaknuta i naknadno vas se obavijesti da biste morali platiti posredničku proviziju, svakako se radi o nelegalnom poslovanju.

Posrednik mora voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina.

Agencija za nekretnine dužna je provjeriti dokumentaciju nekretnina s kojima posluje. Ako su nekretnine na neki način opterećene, agencija mora toga biti svjesna i informirati vas.

Agencije za nekretnine mogu slobodno određivati visinu posredničke naknade koja se definira Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, a koji pak mora biti u pismenoj formi.

Provjerite zadovoljava li agencija za nekretnine s kojom surađujete sve navedene uvjete, jer u protivnom je nelegalna, a vi možete biti oštećeni.